Introductie

Jordan werd geboren op 22 februari 1999.

Wij hebben deze website over en voor Jordan gemaakt, nadat in december 2004 duidelijk is geworden dat Jordan ernstig ziek is. Hij heeft namelijk een hersentumor (anaplastisch astrocytoom van de hersenstam. Door de plaats is het een ponsglioom). Deze website is bedoeld voor vrienden, familie en bekenden van Jordan en voor belangstellenden die met ons willen meeleven en verder voor iedereen die in zijn eigen gezin of omgeving of uit hoofde van zijn beroep is geconfronteerd met een kind met een dergelijke ziekte. Wij hebben op zoek naar informatie over- en ervaringen met deze ziekte veel gehad aan de websites van anderen.

Jordan's vader is Hans Peter,  Jordan's moeder is Margriet. Dat ben ik. Jordan heeft een grote broer Jef, die 12 jaar ouder is en een grote zus Cindy, die 10 jaar ouder is. 

     Jordan in de sneeuw (jan 2005)